abcbijles

5 tips voor wiskunde

Tien tot de macht twee… vermenigvuldigd met x. ‘Waar ga ik dit ooit voor nodig hebben?’, denk je bij jezelf. Inderdaad: welkom bij wiskunde. Wiskunde is voor veel leerlingen het meest gevreesde vak en als het kon, wilde je er nooit wat voor doen. Om je uit je droom te halen: helaas is dat niet mogelijk. Wel kan je, nu je door de eerdere blogs economie en Engels ook al goed bezit, wiskunde beter beheersen en makkelijker maken. Lees snel door voor vijf onderstaande tips!

1) Voorrang!

Nee, dit gaat niet over je autorijbewijs. Zegt de zin ‘Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen’ je iets? Zo ja, goed zo! Dit omschrijft namelijk de volgorde waarin je de som moet berekenen. De zin staat dus voor haakjes, machtsverheffen, worteltrekken, vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken. Werk dus altijd volgens deze basis om elke som goed te maken.

2) Noteer en bereken
Een antwoord en een berekening zijn onlosmakelijk verbonden: de een is amper mogelijk zonder de ander. Hou er daarnaast rekening mee dat je op de toets ook punten krijgt voor je berekening. Ook al weet je het antwoord niet, schrijf altijd een berekening op! Dit kan altijd nog punten opleveren. Buiten de toets om is het ook handig: wanneer je een keertje terugbladert kan je precies zien hoe je te werk bent gegaan. Ook leer je jezelf een structuur aan waardoor je het makkelijk onthoudt.

3) Materiaal
Misschien klinkt dit als een basisregel, maar zorg dat je altijd voldoende materiaal bij je hebt. Denk hierbij aan een (grafische) rekenmachine, geodriehoek, potlood, passer, pen en papier. Zonder deze materialen wordt het heel lastig om oefeningen te maken.

4) Oefenen, oefenen en oefenen
Dit kopje is ook al uitvoerig aan bod gekomen bij de tips over economie. Voor wiskunde is het niet veel anders: het is meer een oefenvak dan een leervak. Dit betekent: oefening baart kunst. Investeer dus meer tijd in het oefenen van sommen in plaats van slechts de berekening oefenen.

5) Eenheden van grootheden
Kilogram, milligram, decimeter, kilometer: hoe zat het ook alweer? Zorg dat je deze stappen goed uit je hoofd kent! Tijdens wiskundelessen zal je vaak moeten terugrekenen van de ene eenheid naar de andere. Het is heel tijdrovend wanneer je elke keer moet berekenen hoeveel stappen je moet zetten. Als je al deze stappen één keer goed leert, zal je er altijd profijt van hebben!

Bronvermelding:
https://www.examenoverzicht.nl/havo/wiskunde-a/tips

Sluit Menu