abcbijles

Hoe overleef je het maken van een samenvatting?

Nu je sinds vorige week weet hoe je het schooljaar fris en fruitig kan beginnen, wordt het tijd om in te gaan op de inhoudelijke zaken. Het is dan vanzelfsprekend dat we beginnen met het doornemen van de vaardigheden, waarover elke scholier moet beschikken, om goede cijfers te halen. Een van deze essentiële onderdelen is het maken van een samenvatting. Een samenvatting leert namelijk een stuk sneller en kan veel overzicht bieden ten opzichte van dat grote, dikke boek.

Voordat we beginnen staan we eerst stil bij het begrip samenvatting, zodat we weten waar het precies over gaat. Een samenvatting is een verkorte weergave welke is geschreven in je eigen woorden van de hoofdzaken van de leerstof. Om dit wat minder ingewikkeld te maken: de belangrijkste onderdelen uit een tekst staan beschreven waardoor een hoofdvraag beantwoord kan worden. Maar hoe maak je nou een samenvatting en waar moet je aan denken?

1: Formuleer de hoofdvraag
In veel gevallen gaat dit om de titel van een paragraaf. Wanneer dit duidelijk is, kan deze door middel van de tekst beantwoord worden. Zonder titel en/of hoofdvraag kan er dan ook geen tekst worden geschreven. Formuleer naast de hoofdvraag ook de ondertitel van de paragraaf (als die er is), zodat je later vluchtig weet waarover de samenvatting gaat. Schrijf deze twee onderdelen groter op dan de overige tekst, zodat het flink opvalt.

2: Onderscheid hoofd- en bijzaak
Veel scholieren beginnen gelijk met lezen en schrijven de, in hun ogen, meest belangrijke dingen op. Doe dit nog niet! Lees allereerst de tekst minimaal één keer door (bij voorkeur twee) en onderstreep  met potlood enkele belangrijke begrippen of woorden.

Kijk daarnaast ook naar de eerste of tweede zin aan het begin of einde van de alinea, want hierin staat al vaak de kern van de alinea.

Tot slot is het een goed idee om te kijken naar de structuur van de tekst, omdat je deze gemakkelijk kan overnemen.  Na het lezen van de tekst, kijk je naar de onderstreepte woorden en zinnen om daarna te kijken in hoeverre je de kern van de tekst hebt beschreven. Komt dit overeen? Mooi! Dan kan je door met het schrijven van je samenvatting.

3: Schrijf de samenvatting
Tot slot het punt waar het allemaal om gaat: de samenvatting zelf. Begin alle punten die je hebt onderstreept op te schrijven. Nu is het tijd om creatief te worden: gebruik kleuren, pijltjes en andere vormen. Deze dynamiek zorgt ervoor dat je hersenen de stof makkelijker opslaan. Probeer verbanden te leggen met verschillende kopjes tekst. Gebruik ook signaalwoorden! Overbodige informatie en herhalingen kan je alsnog weglaten. Daarnaast kan je woorden of zinsdelen die er niet toe doen ook weglaten.

TIP: Maak de samenvatting van  een bepaalde paragraaf zo snel mogelijk na de les! De stof zit nog vers in je geheugen en door middel van aantekeningen tijdens de les ,kan je de samenvatting nog mooi aanvullen.

Deze drie tips leiden uiteindelijk tot een goede samenvatting. Volgende week weer een ander probleem: het examenjaar.

Sluit Menu