abcbijles

Vragen over abcbijles

abcbijles voorziet individuele bijles, huiswerkbegeleiding en studievaardigheden. Dit voor leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs: VMBO, HAVO, VWO en het gymnasium. Van de brugklas tot het examenjaar.

abcbijles voorziet individuele begeleiding voor basis- en middelbare scholieren in: Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Zeist en Utrecht (stad).

De ouder of de leerling meldt zich aan via het contactformulier of via 06-18906393. Vervolgens selecteren wij, op basis van de hulpvraag, een geschikte begeleider voor de leerling.

De begeleider en de leerling wisselen contactgegevens uit en plannen in overleg de proefles in. Heeft de leerling, de proefles als positief ervaren, dan selecteren we in overleg een geschikt pakket voor de leerling.

De wekelijkse les of lessen kunnen nu in overleg tussen de begeleider en de leerling ingepland worden.

abcbijles neemt maandelijks contact met de ouder of leerling op, om te evalueren of alles goed verloopt. Heeft de leerling gekozen voor een plan van aanpak? Dan evalueert de begeleider deze en past het plan, indien nodig, aan. Het gekozen pakket is maandelijks opzegbaar en te wijzigen.

U ontvangt de periodieke factuur tussen de 5e en de 10e van de maand. De factuur ontvangt u via de mail, dit vanuit een duurzaamheidsoogpunt. 

Vragen over onze dienstverlening

abcbijles biedt individuele bijles, huiswerkbegeleiding en studievaardigheden aan. De individuele begeleiding vindt altijd bij de scholier thuis plaats. Lees hier meer over onze diensten 

De begeleiding vindt altijd bij de leerling thuis plaats. Dit is een vertrouwde omgeving voor de leerling.

De begeleiding gaat door tijdens de vakanties. Tijdens de kerstvakantie en de zomervakantie is het optioneel of de begeleiding voortgezet wordt.

De begeleiders van abcbijles zijn ervaren studenten en bovenbouwleerlingen met een specifieke vakkennis. Onze begeleiders worden regelmatig getraind om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen.

Vragen met betrekking tot de facturatie

Nee, de begeleiding gaat door tot het niet meer nodig is. Een leerling kan op elk gewenst moment starten met individuele begeleiding bij abcbijles. Het aantal uren begeleiding per week, wordt in overleg met de ouders, leerling, begeleider en coördinator vastgesteld. 

Ja, er is sprake van 5% korting over het maandelijkse factuurbedrag.

Afmelden voor bijles, huiswerkbegeleiding of studievaardigheden door ziekte of een andere activiteit? Dit dient minimaal 24 uur van tevoren gecommuniceerd te worden met je begeleider. De gemiste les houdt de leerling tegoed en kan in overleg met de begeleider ingehaald worden.

De bijles, huiswerkbegeleiding of studievaardigheden opzeggen? Stuur een mail naar info@abcbijles.nl. We hanteren een opzegtermijn van één maand.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. U ontvangt tussen de 1e en de 5e van de maand, de periodieke factuur via de mail. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden, naar het rekeningnummer op de factuur.

abcbijles voorziet twee verschillende pakketten voor individuele bijles, huiswerkbegeleiding en studievaardigheden. Op basis van overleg en de proefles, selecteren we in overleg, een geschikt pakket voor de leerling. Vervolgens worden de lessen ingepland op basis van het gekozen pakket. Is er gekozen voor pakket 1? Dan stellen we binnen enkele weken een plan van aanpak op maat op, voor de leerling. De leerling ontvangt het plan van aanpak hardcopy.

Ja, op het moment dat een les niet kan doorgaan, wordt deze wel in rekening gebracht. De leerling houdt de gemiste les tegoed. In overleg tussen de begeleider en de leerling wordt de gemiste les ingehaald.

Neem contact met ons op via info@abcbijles.nl. Mocht er terecht iets niet kloppen met de factuur, dan sturen we een verbeterde factuur op.

In de maand dat de leerling zich aanmeld, is er sprake van een afwijkend factuurbedrag. In deze maand worden alleen de gegeven lessen in rekening gebracht. Er wordt dus niet het hele maandtarief in rekening gebracht.

Wanneer de school (een gedeelte van) de facturen gaat betalen, hebben wij een bevestiging nodig van de school waarin wordt aangegeven per welke datum, welke dienst wordt betaald door de school. Neem per e-mail contact met ons op info@abcbijles.nl of breng de desbetreffende vestigingsmanager op de hoogte.

Wanneer u aanspraak wilt doen op het Persoonsgebonden Budget, dient u de facturen in bij het zorgkantoor. In bijna alle gevallen is er vanuit het zorgkantoor echter een specifieke omschrijving vereist op de factuur. Deze omschrijving kunnen wij op de factuur aanbrengen. U kunt dit van tevoren bij onze klantenservice aanvragen info@abcbijles.nl. Indien u dit achteraf meldt en wij met terugwerkende kracht de omschrijving moeten toevoegen, brengen wij hiervoor €20,00 administratiekosten in rekening.

Sluit Menu