In Nederland krijgt bijna een op de drie scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Maar waarom zou je nou kiezen voor aanvullend onderwijs?

 Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind. Je kind gaat naar school, heeft verschillende hobby’s en leert steeds meer nieuwe dingen. Het kan zijn dat het soms wat lastiger is voor je kind om het bij te houden op school, of om goede cijfers te halen. Je kan dan overwegen om te kiezen voor aanvullend onderwijs. Het aanvullend onderwijs omvat verschillende vormen van leren en ontwikkelen, die aanvullend zijn op het reguliere onderwijsprogramma. Voorbeelden van aanvullend onderwijs zijn bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en online leerprogramma’s/oefenprogramma’s.

 Wat is de rol van aanvullend onderwijs?

Het aanvullende onderwijs kan in totaal drie functies vervullen: Ondersteunend, verrijkend en vervangend. Aanvullend onderwijs biedt ondersteuning bij het behalen van betere schoolprestaties in algemene zin.

Het is ondersteunend: 
Deze vorm van aanvullend onderwijs is er primair op gericht leerlingen te ondersteunen in het realiseren van de leerdoelen die binnen het reguliere onderwijsprogramma worden nagestreefd. 

Het is verrijkend:
Deze vorm van aanvullend onderwijs vult het reguliere onderwijsprogramma aan met extra leer- en ontwikkeldoelen die gerelateerd zijn aan de (school)loopbaanontwikkeling van leerlingen en studenten. Naschoolse activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld hobby’s (zoals voetbal of toneel).

Het is vervangend: 
Deze vorm van aanvullend onderwijs biedt een alternatief voor delen van het reguliere onderwijsprogramma, wanneer het voor leerlingen niet mogelijk is om bepaalde leerdoelen binnen het reguliere onderwijsprogramma te realiseren. 

 Waarom is bijles een slimme keuze?

Uit onderzoek is gebleken dat bijles zeer effectief is. De bijlesleerlingen halen hogere cijfers dan voorheen, maar vaak ook hogere cijfers dan hun klasgenootjes. Dit doordat zij boven de stof leren te staan en een overkoepelend beeld vormen van de inhoud. Dat zijn vooral de voordelen van vakinhoudelijke ondersteuning (bijles).

 

Naast bijles is huiswerkbegeleiding ook zeer doeltreffend gebleken. Hierbij leren kinderen bijvoorbeeld het maken van planningen en het gestructureerd en geconcentreerd opnemen van de lesstof. Voor de begeleider is het op deze manier gemakkelijker in te schatten bij welke specifieke vakken of vaardigheden extra hulp nodig is.

 

Waarom bijles bij abcbijles?

Abcbijles ondersteunt scholieren door middel van individuele begeleiding. Op het moment dat een leerling niet goed presteert, kan hij/zij te maken krijgen met stress, onzekerheid en spanning. Door individuele begeleiding in een vertrouwde omgeving, zullen de prestaties op den duur verbeteren. Dit zorgt voor minder stress, meer zelfvertrouwen en meer vrije tijd voor de leerling. Ook kan de situatie thuis verbeteren. Door individuele begeleiding van abcbijles, krijgt uw zoon of dochter de hulp die hij of zij nodig heeft. Het gevolg is betere prestaties, een leukere thuissituatie en geen stress of zorgen meer voor u en uw kind.