Privacyverklaring

1. Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van abcbijles B.V., handelend onder de naam abcbijles, vraagt abcbijles de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. abcbijles gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle diensten van abcbijles. Het doel van dit beleid is zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens we van jou verzamelen en de reden waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast willen we je uitleggen hoe wij jouw privacy beschermen en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken. 

2. Doeleinden gegevensverwerking

abcbijles verzorgt zelf geen operationele bijlessen. Na het invullen van de persoonlijke gegevens zetten wij dit door aan onze kennispartners. Hierbij gaat het om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de dienstverlening van de bijlessen te kunnen realiseren.

Hierbij zijn er twee scenario’s: 

Scenario 1: Je schrijft je in om bijles af te nemen. In dit geval zullen je gegevens doorgezet worden naar onze vaste kennispartners die gaan over de invulling van de bijlessen. Dit met als doel om de bijlessen te realiseren.

Scenario 2: Je schrijft je in om bijles te gaan geven. In dit geval worden je gegevens doorgezet naar onze kennispartners. Hierdoor ontvang je dus verschillende leerlingen in de buurt, aangeboden vanuit verschillende bijlesaanbieders. Op deze wijze heb je meer aanbod om vanuit te kiezen zodat jij ten eerste meer uren kunt werken en ten tweede selectiever kan zijn in de leerlingen die je wilt helpen. 

 

 

3. Gegevensverstrekking aan derden

De gegevens worden in het belang van de realisatie van de bijlessen verstrekt aan derden. Deze kennispartners gaan zorgvuldig om met de ontvangen gegevens en gebruiken de gegevens uitsluitend om de bijles te realiseren. abcbijles verstrekt gegevens van de gebruiker op grond van de geldende wet- en regelgeving aan de derde partij. abcbijles behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

 

4. Beveiliging van gegevens

abcbijles spant zich naar redelijkheid in om haar systemen goed te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen voor wat betreft de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

5. Inzage, correctie, verwijderen en contact

De gebruiker kan op ieder moment en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door abcbijles zijn verwerkt en deze gegevens naar wens aanpassen en/of laten verwijderen. Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van abcbijles, kan contact worden opgenomen met abcbijles

 

6. Wijzingen

abcbijles heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Het wordt daarom aanbevolen om dit Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat de gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte is.