Voor ouders is het vaak lastig in te schatten: heeft mijn kind bijles nodig, of niet? Vaak volgt dan een tijdje aankijken, een tijdje overwegen en dan, na een behoorlijk tijdje, eindelijk de keuze voor bijles. In de tussentijd is de noodzaak of behoefte meestal nog groter geworden. Daarom staan hieronder de voordelen en resultaten uitgebreid uiteengezet, aan de hand waarvan je de knoop kunt doorhakken. Waarom is bijles dan zo’n slimme keuze?

Om te beginnen is het belangrijk om je te realiseren dat bijles zeker niet alleen een uitkomst is voor leerlingen die op het punt staan te blijven zitten. Bijles is geschikt voor elk kind met een leerachterstand of bijvoorbeeld problemen met studievaardigheden, maar ook in het algemeen voor kinderen die graag willen werken aan het verbeteren van hun cijfers, kennis en zelfvertrouwen.

Begeleiding is zeer effectief

Uit onderzoek is gebleken dat bijles zeer effectief is. De bijlesleerlingen halen hogere cijfers dan voorheen, maar vaak ook hogere cijfers dan hun klasgenootjes. Dit doordat zij boven de stof leren te staan en een overkoepelend beeld vormen van de inhoud. Dat zijn vooral de voordelen van vakinhoudelijke ondersteuning (bijles).

Naast bijles is huiswerkbegeleiding ook zeer doeltreffend gebleken. Hierbij leren kinderen bijvoorbeeld het maken van planningen en het gestructureerd en geconcentreerd opnemen van de lesstof. Voor de begeleider is het op deze manier gemakkelijker in te schatten bij welke specifieke vakken of vaardigheden extra hulp nodig is.

Persoonlijke aandacht

Dit benadrukt ook meteen het nut van maatwerk. Elk kind is anders en voor sommige kinderen werkt het algemene schoolsysteem niet op alle vlakken. Bijles op maat is persoonlijke aandacht, een persoonlijk plan en focus op die bepaalde vlakken. Hierdoor kunnen kinderen op hun eigen manier en op hun eigen tempo onder begeleiding hun weg vinden in het leerproces.

Blijven zitten

Sommige ouders kunnen ook het voordeel zien in zittenblijven, omdat het kind op die manier alles opnieuw kan doen en wel op niveau komt in dat dubbele jaar. Echter, zittenblijven heeft vaak juist een negatief effect op kinderen. Zij kunnen op die manier de vakken overdoen en door deze herhaling meestal hogere cijfers halen dan in het voorgaande jaar, maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt.

Dit probleem ligt vaak bij de basiskennis, de studievaardigheden of de manier van leren. Zo vinden veel leerlingen het lastig om op een geconcentreerde manier met hun huiswerk aan de slag te gaan. Er is vaak veel afleiding of een gebrek aan motivatie.

Stok achter de deur

Individuele begeleiding is dan ook een goede stok achter de deur, want kinderen voelen zich gemotiveerder om hun eventuele huiswerk voor te bereiden en zich in te zetten wanneer zij één-op-één met iemand werken. Hoewel bijles wat extra tijd van een kind vergt, is dit eigenlijk een fantastische investering. In de bijlessen leert het kind efficiënt om te gaan met tijd, waardoor er op termijn juist tijd bespaard wordt.

 

I N  H E T  K O R T

De voordelen en resultaten van bijles: hogere cijfers, meer basiskennis, verbetering van de studievaardigheden, structuur, concentratie, persoonlijke aandacht, meer zelfvertrouwen én meer vrije tijd!

 

V E R D E R  L E Z E N . . .

… over huiswerkbegeleiding. In dit boek wordt onder andere uitgebreid ingegaan op effectieve studiebegeleiding en op de noodzaak van studievaardigheden. Het is geschreven met oog op de beleving van het kind zelf. Voor alle ouders, verzorgers, huiswerkbegeleiders en andere betrokkenen. Harm, T. (2009). Huiswerkbegeleiding. Barneveld: Nelissen.

… over bijles en zittenblijven. In dit artikel werpen enkele deskundigen hun blik op de voor- en nadelen van bijles en zittenblijven. Dit naar aanleiding van een voorstel van lerarenvakbond CNV Onderwijs over het reduceren van het aantal zittenblijvers, door deze leerlingen op te vangen met bijles in de zomermaanden. Dijk, R. van. (2012). ‘Bijles werkt beter dan zittenblijven’. Trouw. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/nieuws/bijles-werkt-beter-dan-zittenblijven~bf4a7b2e/