In samenwerking met verschillende scholen streeft abcbijles naar optimale leerresultaten voor ieder kind. Aan de hand van maatwerkoplossingen kunnen leerlingen op een geschikte manier hun leerachterstand inhalen of extra ondersteuning krijgen. Hiervoor biedt abcbijles verschillende pakketten, met als doel voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak op te stellen. Dit heeft niet alleen veel voordelen voor de leerling zelf, maar ook voor de school en het onderwijs.

Snel, slim en efficiënt

abcbijles tracht zo snel mogelijk, binnen 1-5 werkdagen, een begeleider te selecteren voor de betreffende leerling. Dit komt het proces ten goede, want op deze manier kan het probleem direct worden aangepakt. Aan de hand van een intakegesprek, een proefles en een studievaardigheden- en motivatietest, wordt vastgesteld wat de leerling nodig heeft en op welke manier dat kan worden geboden. Vervolgens is het doel om de achterstand efficiënt weg te werken, of de extra ondersteuning te kunnen bieden die de leerling nodig heeft. Deze manier van werken zorgt niet alleen voor betere leerresultaten op de korte termijn, maar ook voor betere vaardigheden en motivatie op de lange termijn.

Verlichting en ontzorging

Voor zowel de school als de leerling biedt deze manier van werken verlichting en ontzorging. Doordat er extra individuele aandacht is voor de leerlingen die dit nodig hebben, kunnen de docenten zich blijven focussen op het onderwijs. Hierdoor lijdt de onderwijstijd van de overige leerlingen daar niet onder, met als resultaat optimale leerresultaten voor álle leerlingen.

Goede communicatie

Toch blijven de docenten ook betrokken bij de leerlingen die bijles of huiswerkbegeleiding krijgen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid een lessamenvatting toegestuurd te krijgen. Daardoor kunnen de belanghebbenden (denk hierbij aan ouders, mentor, leerkracht) op de hoogte blijven van het leerproces. Ook maakt abcbijles gebruik van een leerlingvolgsysteem, zodat de voortgang van de leerling precies bij te houden is. Ouders kunnen via dit systeem volgen wat er tijdens de lessen gedaan wordt. Bovendien vindt de begeleiding plaats in samenspraak, waardoor er input is vanaf meerdere kanten. Doordat abcbijles makkelijk aanspreekbaar is, verloopt dit soepel en efficiënt. Deze communicatie is van groot belang voor de uiteindelijke resultaten.

Een fijne leeromgeving

Onderzoek na onderzoek toont aan hoe belangrijk de leeromgeving van een kind is. Bij abcbijles is het gangbaar om begeleiding te krijgen in de eigen leef- en leeromgeving, zoals thuis of op school. Waar een kind zich in een drukke klas met voortdurende prikkels misschien niet zo goed kan concentreren, gebeurt er tijdens de begeleiding vaak het tegenovergestelde. In de reguliere lessen is het voor de school soms lastig om leerlingen te voorzien van een-op-een begeleiding. abcbijles reikt hiervoor graag een oplossing aan. Bovendien werkt abcbijles met studentbegeleiders, die structuur en handvatten bieden aan leerlingen en hen begeleiden in het leerproces. Het leeftijdsverschil tussen leerling en begeleider is daardoor een stuk kleiner. Studentbegeleiders overbruggen de verschillen die soms spelen tussen leerling en docent, met als resultaat dat leerstof duidelijker kan worden overgebracht. Dit zorgt voor een fijne en informele sfeer tijdens het leren.