Wanneer heeft mijn kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig?

 

Voor ouders is het soms lastig in te schatten wanneer een kind bijles of huiswerkbegeleiding nodig heeft. Zo kunnen slechte resultaten gewoonweg tijdelijk zijn of kan het kind even in een dip zitten. Waar ligt dan die grens tussen een tijdelijk en een structureel probleem? Hieronder staan enkele situaties beschreven, die erop wijzen dat uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning en begeleiding.

Stress, weinig vrije tijd en teruglopende resultaten

Een van de belangrijkste aanwijzingen dat uw kind belang zou hebben bij bijles, betreft achteruitgang van het mentale welzijn en vermindering van resultaten en vrije tijd. Wanneer kinderen moeite hebben met de inhoudelijke stof of met de algemene leerstrategieën, zullen zij dit proberen te compenseren door er veel tijd aan te besteden.

Als dit zorgt voor een verhoogd stressniveau en minder vrije tijd, heeft het een te grote invloed op uw kind. Door bijles en/of huiswerkbegeleiding krijgt uw kind de handvatten om in minder tijd betere resultaten te behalen, met als gevolg minder stress en meer vrije tijd.

 

Moeite met plannen, structureren of zelfstandig werken

Op school wordt in veel gevallen te weinig aandacht besteed aan het aspect van plannen en zelfstandig leren. Dit kan als gevolg hebben dat uw kind in de knel komt met huiswerk en toetsen, vooral in combinatie met sport en sociale activiteiten.

Hoe deel ik mijn tijd in? Hoe kan ik het beste gestructureerd aan de slag met mijn huiswerk? Wanneer begin ik met leren voor toetsen? Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgt uw kind antwoorden op al deze vragen. Uw kind zal onder begeleiding leren om een planning te maken en zich hier vervolgens aan te houden, zodat het leerproces gestructureerd verloopt.

Gebrek aan concentratie of motivatie

Als uw kind het lastig vindt om effectief te leren door gebrek aan concentratie of motivatie, dan kan huiswerkbegeleiding hierbij een oplossing bieden. Het is niet ongewoon dat een kind moeite heeft om zichzelf aan het werk te zetten. Door een persoonlijk plan van aanpak, een individuele setting en handige tips zal het kind gemakkelijker en uiteindelijk zelfstandiger leren. Bovendien krijgt het kind hierdoor meer zelfvertrouwen en leert het bouwen op eigen kunnen.

 

Vakinhoudelijke problemen

Uw kind zal het ene vak makkelijker vinden dan het andere. Maar wanneer er sprake is van een achterstand of vakinhoudelijke problemen, is bijles een slimme keuze. De begeleider kan in deze situaties helpen door bepaalde zaken op te helderen, vragen te beantwoorden en te controleren of het kind de stof echt snapt. Dit zorgt niet alleen voor betere leerresultaten, maar geeft het kind ook meer rust en vertrouwen. Wil jij meer lezen over het verbeteren van de woordenschat? Klik hier.

 

Zittenblijven in het vooruitzicht

Bovenstaande situaties schetsen een beeld waarin duidelijke problemen te onderscheiden zijn. Toch kan het ook voorkomen dat het voor u en uw kind niet zo glashelder is waar de oorzaak van de teruglopende resultaten ligt.

Wanneer u de kans dat uw kind blijft zitten aanwezig schat, is het verstandig te starten met huiswerkbegeleiding en bijles. De begeleider kan dan ondersteunen bij het herkennen en vaststellen van de problemen en deze vervolgens samen met uw kind verhelpen.

 

vrijblijvend intakegesprek inplannen? Klik hier.

Advies op maat ontvangen? Klik hier of bel 06-18906393